Stomatologiczne obrazowanie rentgenodiagnostyczne (RTG) stanowi bardzo ważny element diagnostyki oraz całego procesu leczenia w naszej placówce. Pozwala nam na to zaopatrzona w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny pracownia radiologiczna.

Nasza praktyka wyposażona jest w nowoczesny system radiografii cyfrowej firmy DURR. Technika cyfrowa pozwala na wykonanie zdjęcia w ciągu 30 sekund, a lekarz ma możliwość wykonania powiększenia, pomiaru grubości i gęstości kości, co znacznie poprawia jakość jak i skuteczność diagnozy i dalszego leczenia.

GENDEX ORTHAROLIX 9200 z CEFALOSTATEM  to nowoczesny i wszechstronny aparat  pantomograficzny  oferujący wszystkie projekcje z zakresu RTG w stomatologii,  chirurgii i diagnostyki szczękowo –twarzowej  w tym:

  • zdjęcia pantomograficzne
  • zdjęcia cefalometryczne
  • zdjęcia boczne i przednio-tylne zatok szczękowych
  • zdjęcia boczne i przednio-tylne stawów skroniowo-żuchwowych

ALTIS DS firmy OWANDY wykonuje wewnątrzustne  zdjęcia pojedynczych zębów wykorzystywane głównie w leczeniu endodontycznym .

TOMOGRAF KOMPUTEROWY 3D ACCUITOMO spełnia marzenia o trójwymiarowym obrazie w badaniach stomatologicznych. Tomograf ten jest sposobem wielopłaszczyznowego, klinicznego obrazowania anatomicznych struktur głowy.

Badanie nim jest niezwykle przydatne do oceny prawidłowości opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych oraz ewentualnej weryfikacji podejrzenia pęknięć, złamań, perforacji czy resorbcji. Pomaga również, w ustaleniu drożności i lokalizacji dodatkowych kanałów zębowych nie ujawnionych na tradycyjnych zdjęciach rentgenowskich.

Tomografia komputerowa w naszej praktyce wykonywana jest standardowo przy zabiegach implantologicznych. Precyzyjny obraz umożliwia dokładne zaplanowanie postępowania implantologicznego. Pozwala zmniejszyć inwazyjność leczenia. Dzięki trójwymiarowemu obrazowaniu uzyskujemy dodatkowe informacje, pozwalające w warunkach ambulatoryjnych na  wykonywanie zabiegów możliwych do tej pory tylko w leczeniu szpitalnym.

Dodatkowo dokładne zdjęcia warstwowe można uzyskać prześwietlając staw skroniowo żuchwowy, zatoki szczękowe czy ucho środkowe dla potrzeb laryngologii.