Bellastoma Sp. z o.o.
Szosa Chełmińska 84/86
87-100 Toruń

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 09:00-20:00
Wtorek: 09:00-20:00
Środa: 09:00-19:00
Czwartek: 09:00-20:00
Piątek: 09:00-20:00
Telefon: +48 56 658 33 98/99
+48 513 192 922
E-Mail: rejestracja@bellastoma.pl

 

534 007 776
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bellastoma sp. z o.o. . z siedzibą w Toruniu, Szosa Chełmińska 84/86, tel. kontaktowy: 513 192 922 Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Małgorzata Heinig, tel. 534 007 776, rodo@bellastoma.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.), w celu bezpośredniego kontaktu z klientem oraz wykonania umowy o świadczenie usług stomatologicznych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 25 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest obowiązkowe w celu zrealizowania usługi stomatologicznej. W innych przypadkach jest to dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi, innym podmiotom leczniczym w celu kontynuowania leczenia oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami